Povedzme NIE nekresťanskému pochodu čertov

počet podpisov:
 
 

Odmietame podobné akcie ako výraz profanácie a urážky kresťanských sviatkov. Odmietame ich aj ako výraz ohavnej komercionalizácie a vulgarizácie našej kultúry, v ktorej Vianoce predstavovali počas stáročí podnet pre najkrajšie umelecké diela a pre vyjadrenie tých najkrajších ľudských citov. Premeniť tento symbol krásy na oslavu ohavnosti, hollywoodskej brutality a odpornosti považujeme za prejav kultúrneho barbarstva a duchovného vandalizmu.

 

Vyjadrime svoj spoločný odpor k prenikaniu ducha pop-kultúry, sekularizmu, bezduchého kopírovania úpadkových západných pseudo-tradícii do našej národnej kultúry. Cieľom liberálnych a ľavicových elít je degradácia kresťanských sviatkov na nákupný a zábavný ošiaľ bez akéhokoľvek duchovného rozmeru. V prípade pochodu čertov ozvláštnený ešte o nadmernú dávku vizuálnej odpornosti.

 

Ak nebudeme odporovať zlu, naša kultúra zanikne.

Túto petíciu dostane
Primátor mesta Piešťany
primator@piestany.sk
 

Petíciu s menami podporovateľov sme poslali primátorovi Piešťan. Stále je však možné ju podpísať.


Po minuloročnej premiére kontroverzného pochodu čertov (diablov) v Piešťanoch sa druhý ročník tohto podujatia presúva 9. decembra tohto roku do Bratislavy. V Piešťanoch bude opäť 15. decembra. Usporiadatelia zaiste očakávajú dobrý zisk. Otázne však je na úkor čoho bude dosiahnutý. Na stránke www.music-zone.eu/certovske-vianoce-certi-z-rakuska-v-bratislave-a-pochod-certov-v-piestanoch/ je táto akcia označená ako „čertovské Vianoce“ čo vzbudzuje zaiste rozporuplné pocity. Vianoce sú kresťanskými sviatkami Narodenia Pána Ježiša a symbolizujú v rámci európskej kultúry túžbu po dobre, kráse a láske. Spájanie tohto kresťanského sviatku s vizuálnymi ohavnosťami, na ktoré si obyvateľstvo bohužiaľ už pomaly zvyká počas tzv. helloweenu, amerického sviatku importovaného na Slovensko obchodnými reťazcami, je krajne nevhodné.  Ako môžeme vidieť z priloženej fotodokumentácie, vizuálna stránka akcie vôbec nepripomína stáročné ľudové zvyky, na ktoré sa organizátori odvolávajú. Masky účastníkov pochodu čertov, vykazujú démonickú a hororovú ohavnosť, evokujúcu reálne satanistický podtext. Nejedná sa o nejakých insitných folkloristických čertov, ale skôr o des vzbudzujúcu predstavu skutočných diablov.

 

Nie je potrebné príliš hlboké vzdelanie v teológii, aby každý dokázal pochopiť, že ostentatívne prezentovanie diabla počas Vianoc je nezlúčiteľné s ich kresťanským posolstvom a predstavuje ich protiklad. Pokiaľ sa tak deje na verejnom priestranstve, s hlasnou propagáciou a zároveň sa popri tom zneužíva pojem Vianoc, je to v príkrom rozpore s tvrdením slovenskej ústavy o cyrilo-metodskom dedičstve, ktoré by malo byť jedným z konštitutívnych prvkov slovenskej štátnosti.

 

Tento pochod je hlbokou urážkou všetkých kresťanov v čase ich najvýznamnejšieho sviatku. Čo je horšie, je to urážka Boha a jeho Syna, Nášho Pána Ježiša Krista. Národy urážajúce Boha svojim konaním na seba privolávajú Boží trest. Boh nedopustí beztrestné urážanie svojho Syna.

 

Protestujeme proti tzv. pochodu čertov v Bratislave aj v Piešťanoch!


 
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.
 
Kontaktné údaje
Primátor mesta Piešťany
Nám. SNP 3
921 45 Piešťany
 
 
Video k petícii
 
.